Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Белоглави лешояди се адаптират към живота в природата в парк „Централен Балкан“

28 Юни 2022
     През изминалата седмица изтече двумесечният период на адаптация на белоглавите лешояди, настанени в изградената волиера в местността Шопов егрек, Парков участък „Тъжа“. Белоглавите лешояди бяха заселени във волиерата през април тази година.
     При освобождаването им е приложен методът на „мекото освобождаване“, при което волиерата се отваря, за да излязат птиците самостоятелно. Белоглавите лешояди напускат волиерата при пълно спокойствие, когато сами решат да го направят. За да напуснат волиерата, птиците се стимулират с храна, поставяна на входа и извън нея. Предимството на метода е, че птиците не се стресират при освобождаването. Обикновено процесът е дълъг и трае поне 10 дни до пълното напускане на волиерата и от последната птица.
     Към момента 4 птици са напуснали и очакваме всеки момент и последните да излязат. Белоглавите лешояди, които са навън, вече изследват околните територии, като същевременно се завръщат и към волиерата. Надеждата ни е една част от тях да уседнат в района, което ще способства привличането на свободно скитащи птици от вида.
     Птиците, на възраст 3-7 год., са дарени от различни зоопаркове – три от тях са от гр. Злин, Чехия, две са от Международния център за хищни птици – гр. Нюент, Англия, а шестата птица е излюпена в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани.
     Мястото на освободените лешояди ще бъде заето от други, които на свой ред да бъдат пуснати на свобода по-късно през тази или следващата година.
    Дейностите по освобождаването на белоглавите лешояди се извършва в рамките на договор с предмет "Поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ" от проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“.