Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Белоглав лешояд освободен в Национален парк Централен Балкан е наблюдаван в Сърбия

05 Юни 2023
Белоглав лешояд освободен в Национален парк Централен Балкан" е наблюдаван в Сърбия. На 31 май природозащитникът Саша Маринкович съобщава за неизвестен белоглав лешояд със синя крилометка и жълт надпис ЕЕ, регистриран в Резерват Увац, Сърбия. След направената проверка се оказва, че това е птица освободена през 2022 г. от адаптационната волиера в м. Шопов егрек, Национален парк „Централен Балкан“. След освобождаването си, птицата се задържа и установява трайно в района на волиерата, където за последно е регистрирана на 30 април 2022 г.

Изминатото разстояние между мястото на освобождаване и наблюдението в Сърбия е 430 км по права линия. Разбира се, птицата не се е движела между двете точки по права линия, считано от месеца, в който е започнала да скита.

 Белоглавият лешояд ЕЕ, кръстен Пламък, е излюпен в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани през 2021 г. и е дарен за освобождаване в Национален парк „Централен Балкан“.

Дейностите по освобождаването на белоглавите лешояди са изпълнени в рамките на договор с предмет "Поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ" от проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“, одобрен със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.