Биосферен парк „Централен Балкан“ ще кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО

21 Февруари 2018
Биосферен парк „Централен Балкан“ има възможност да кандидатства за участие в проект на ЮНЕСКО. Това беше една от темите, обсъдени днес на първата работна среща на координационния съвет към парка, която се проведе в габровския офис на Дирекцията „Национален парк „Централен Балкан“ към МОСВ. В съвета членуват представители на общините (чиито територии са част от биосферния парк) и на Изпълнителната агенция по горите към МЗХГ.
Акцент бе поставен върху възможността паркът да кандидатства с проект по Програмата за участие на ЮНЕСКО. Бяха обсъдени отчетът за извършеното досега и предстоящите дейности, представени от Генчо Илиев, председател на съвета и ръководител на дирекцията.
Постъпиха предложения за мерките за структуриране на съвета и работните групи към него, изработване на знака за търговската марка на Биосферен парк „Централен Балкан“, критериите и правилата за сертифициране. Членовете на съвета се ангажираха на следваща среща да представят предложенията си за бъдещи проекти и устройствен правилник.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg