Буковите гори на национален парк „Централен Балкан" получиха сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО

28 Март 2019
Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи вчера на Генчо Илиев, директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, сертификатът, който    потвърждава, че буковите гори в резерватите на парка са част от серийния европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Официалната церемония се състоя в МОСВ в присъствието на Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО.
Сертификатът е във връзка с разширения с решение на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО през юли 2017 г. сериен европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Обектът включва 78 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави – Австрия, Албания, Белгия, България, Румъния, Словения, Испания, Италия, Хърватска, Германия, Украйна и Словакия. В серийния обект България участва с буковите гори в деветте резервата на територията на Национален парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“. Тези  гори заемат почти 11 хил. хектара, което е около 55% от резерватната площ и над 15% от общата паркова територия. Включването им в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО е признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване. Висока оценка за съхранената дива природа в парк „Централен Балкан“ като национално богатство и възможност за регионално устойчиво развитие.
С включването на буковите гори в „Централен Балкан“ като част от обекта на световното наследство не се налагат допълнителни режими и ограничения, тъй като те и в момента се намират в резервати – територии с най-строг режим на опазване.
Решението за участие на България в серийния обект беше взето след допитване до заинтересованите институции на регионално и местно ниво – съответните областни управители и общини, в чийто териториален обхват попадат резерватите.
Сертификатът за принадлежност към разширения обект е издаден от Секретариата на ЮНЕСКО и се предоставя на всяка от 12-те страни, на чиято територия се намира обектът. За България сертификатът беше предоставен на МОСВ като отговорно ведомство  по управлението на природните обекти на ЮНЕСКО, за да го връчи на парковата дирекция.
 
 
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg