Вандалска проява в „Национален парк Централен Балкан"

28 Август 2020
    На 27 август, на територията на Парков участък „Калофер“, Охранителен участък „Джендема“, местност Каменливеца, при обход на Паркови служители е констатирано увреждане на врата и дървена ограда с дължина 12 метра.  Те са част от скоро изградено съоръжение от обект „Параджика“, в изпълнение на проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".
     Изграденото съоръжение служи за ограничаване на нерегламентираното навлизане на домашни животни в  природни местообитания: 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum и 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, граничещи с пасищни територии. Оградите са с цел запазване на природните местообитания от негативните въздействия на пашуващите животни. Подобни съоръжения са необходими поради наличието на свободно пащуващи животни и навлизането им в горски територии.
    Постоянното навлизане на домашни животни в горските местообитания води до тяхната фрагментация, обедняване на тревния състав, механични повреди, утъпкване, системно замърсяване на питейни водоизточници, безпокойство на дивите животни и др.
    Апелираме към всички, които милеят за природата, да не остават безразлични към подобни посегателства, да подават сигнали, показващи подобни действия от страна на посетители в защитената територия.
Телефон за подаване на сигнали: 35966801277 (всеки делничен ден от 8.00 до 16.30 ч.), 359886090658 (в извънработно време) и на електронна поща office@centralbalkan.bg
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg