Внимание! Процедура за случайно разпределение на свободни пасища

12 Май 2021
На основание т. VII.8. и Приложение №8 от Годишния план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, 2021 г. утвърден със Заповед № РД-41/08.03.2021 г. Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява провеждане на процедура по случайно разпределение на свободни пасищни площи на територията на Националния парк.
Процедурата ще се проведе на 17 май 2021 г. (понеделник), от 9:30 часа в парков офис „Калофер“ (гр. Калофер, ул. „Калофер войвода“ №33). Предмет на процедурата са свободни пасищни площи в паркови участъци „Стоките“, „Тъжа“, „Калофер“, „Карлово“ и „Клисура“. Наличните свободни пасищни площи в съответните паркови участъци по землища и график за провеждане на процедурата по разпределение:
  • парков участък „Калофер“ – 534 ха (463 ха в землището на град Калофер и 71 ха в землището на с. Васил Левски); час за начало на провеждане на процедурата – 9:30 часа;
  • парков участък „Стоките“ – 51,5 ха в землището на гр. Априлци; час за начало на процедурата – 10:00 часа;
  • парков участък „Тъжа“ – 142 ха (6 ха в землището на с. Горно Сахране, 16 ха в землището н с. Търничени и 120 ха в землището на с. Тъжа); час за начало на процедурата – 10:30 часа;
  • парков участък „Карлово“ – 245 ха (202,5 ха в землището на гр. Карлово и 42,5 ха в землището на с. Кърнаре); час за начало на процедурата – 11:00 часа;
  • парков участък „Клисура“ – 521,5 ха (137,5 ха в землището на с. Христо Даново, 97,5 ха в землището на с. Розино, 138,5 ха в землището на гр. Клисура и 148 ха в землището на с. Антон); час за начало на процедурата – 11:30 часа.
Кандидат-ползвателите, които не могат да участват лично в процедурата по разпределение, могат да го направят чрез лица, които следва да бъдат упълномощени и да представят нотариално заверено пълномощно.

Предвид обстановката в страната, процедурата по случайно разпределение на свободните пасищни площи ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки. Всички граждани, трябва да влизат в офиса на Парковата дирекция с предпазни маски на лицето. Няма се допуска струпване на хора – в сградата ще бъдат допускани само лицата, участващи в съответния етап на процедурата.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg