Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Временно се ограничава движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства по път Троянски проход - х. Дерменка в Националния парк

31 Август 2023

Със заповед на Директора на Национален парк „Централен Балкан“ временно се въвежда ограничение за движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път № 12 Троянски проход - х. Дерменка от Приложение № 3.2.3. Пътища със свободен достъп и паркинги към тях в НП „Централен Балкан“, План за управление на НПЦБ, 2016-2025 г., за периода 28.08.2023 – 31.12.2023 г.


Въвежда се ограничен достъп по път № 12 Троянски проход - х. Дерменка за посетителите на НПЦБ с МПС (вкл. ATV и UTV от всички класове) с цел туризъм, като се допуска движението на до 10 МПС на ден, само събота, неделя и официални празници. Движението на МПС по посочения път се извършва след издаване от страна на ДНПЦБ на съгласувателно писмо по реда на §7 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за защитените територии (ЗЗТ). За получаване на съгласувателно писмо по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ физическото/юридическото лице е необходимо да подаде писмено заявление по образец;

Съгласувателен режим се установява за ползване на път № 12 Троянски проход - х. Дерменка за 
МПС-та на стопанисващи следните обекти: туристически заслон „Орлово гнездо“, хижа „Дерменка“ и хижа „Чучул“ и ползватели на ресурси в НПЦБ, след издадено писмено позволително/разрешително за ползване на съответния ресурс.

Движението на горепосочените МПС по пътя се извършва след издаване от страна на ДНПЦБ на съгласувателно писмо по реда на §7 от ПЗР на ЗЗТ. За получаване на съгласувателно писмо по реда на § 7 от ПЗР на ЗЗТ физическото/юридическото лице е необходимо да подаде писмено заявление по образец.

Въведените ограничения не се отнасят за МПС на МОСВ, ДНПЦБ, МВР, МО и ПСС, както и за други МПС със специален режим на движение при изпълнение на служебни задължения.


С пълния текст на Заповедта може да се запознаете от тук.