Вторият организиран пешеходен преход в буковите гори на Национален парк „Централен Балкан“ ни отведе до Видимско пръскало

08 Септември 2021
Вторият организиран пешеходен преход в буковите гори на „Централен Балкан“ – част от сериен обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, се проведе на 4 септември, събота.
По време на организираното посещение по маршрута от ВЕЦ „Видима“ до погледната площадка под водопада „Видимско пръскало“ 25-те участници се запознаха отблизо с Националния парк и резерватите в него, с ценните естествени букови гори, определящи до преди няколко века облика на Стария континент, и с тяхното биоразнообразие. Разходката в прохладните гори на резерват „Северен Джендем“ беше чудесен повод за научаване на нови знания, среща с нови хора, забавление и контакт със съхранената природа на Средна Стара планина. А за най-малките беше и повод за игри и лудуване на открито.
Предстои последното 2021 г. организирано посещение на буковите гори, получили престижното международно признание. То ще се състои на11 септември, събота, по маршрут от местността Паниците до хижа „Рай“. Планирани са три подобни екскурзии и през 2022 г. Разходките имат за цел да се даде възможност на по-широк кръг хора да се докоснат до кътчета от българската природа, получили международно отличие.
През 2017 г. най-съхранените и най-представителните естествени букови гори от деветте резервата на Национален парк „Централен Балкан“ са включени като част от серийния транснационален обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО „Старите и първични букови гора на Карпатите и други региони в Европа“. С площ от близо 11 хил. хектара българският компонент е най-голям по площ сред общо 78, разпределени в 12 европейски държави.
Посещенията в горите на „Централен Балкан“ се реализират в изпълнение на дейност „3.02. Повишаване на осведомеността на местно и национално ниво“ по Проект LIFE PROGNOSES – „Укрепване защитата на стари и първични гори в Европа чрез акцентиране върху обекти от Списъка на световното наследство“ (LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe: Natural heritage, Outline, Synthesis and Ecosystem Services (Strengthening primary and old growth forest protection in Europe by capitalising on World Heritage sites) LIFE20 PRE/BE/00011).
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg