В Национален парк „Централен Балкан“ залесяват ерозирали терени

16 Април 2020
Служители на Национален парк „Централен Балкан“ залесиха с фиданки ерозирали терени. На 14 април служители от парковите участъци Троян и Клисура засадиха 6000 фиданки мъждрян (Fraxinus ornus var. Ornus).
Фиданките са произведени от местен семенен материал в разсадник в село Христо Даново. Отглеждането на дръвчетата е в рамките на Дейност С2 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитанието 9180* в ЗЗ BG0000494 Централен Балкан“ по проект LIFE16 NAT/BG/000856 „Местообитания свободни от инвазивни чужди растения“, съфинансиран от програма LIFE на ЕК. Дръвчетата са дарени на парковата дирекция от "ПЛАТАН С" ЕООД - Карлово,  което през последните години произвежда фиданки с местен географски произход за нуждите на този проект.
Около 300 броя бяха засадени върху пробна площ – обект на пасищна дигресия, в района на парка над село Кърнаре. С останалите фиданки през есента ще бъдат залесени терени в горския фонд, които са увредени и частично ерозирали от пасищното животновъдство в района.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg