В Национален парк „Централен Балкан“ създават противоерозионни насаждения

14 Май 2020
Служители на Национален парк „Централен Балкан“ залесиха част от площите в парков участък „Троян“ като мярка против ерозия в защитената територия. На 11 май бяха засадени 340 броя сива върба (Salix cinerea), 80 броя трошлива  върба (Salix fragilis), 280 броя теснолистна върба (Salix elaagnus), 100 броя планинска върба (Salix caprea) и 40 броя силезийска върба (Salix silesiaca).

Новите насаждения са близо до ерозирани и увредени участъци от безлесната зона на парка, които са предмет на интензивна паша, като площите не са картирани по Директивата за хабитатите 92/43 ЕЕС. През следващите години предстои оценка на възобновителните способности на отделните видове и техния потенциал за възстановяване на подобни терени.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg