В отговор на поставени въпроси

15 Февруари 2013

Във връзка със запитвания до Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, в които се изисква разяснение по документацията за участие в открита процедура с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН - ПАРК ЗА ВСИЧКИ” ви предоставяме пълния текст на въпросите и отговорите тук.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg