Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

В учебно-информационния център на Дирекция „НП Централен Балкан“ е изграден експозиционен аквариум за вида главоч

11 Януари 2023
      Изграден е експозиционен аквариум в учебно-информационния център на Дирекция „НП Централен Балкан“. Новата придобивка е в резултат от изпълнението на договор „Възстановяване и опазване на главоч в НП „Централен Балкан“. Целта е повишаване на осведомеността на подрастващите и обществеността за вида главоч - консервационната му значимост, биологията, разпространението, заплахите и др.
       Аквариумът е с площ 0,48 м2. Системата е оборудвана с биофилтър за пречистване на водата, помпа за подаване на въздух във водата, осветително тяло с автоматично изключване и включване на осветлението, уред за охлаждане на водата, термометър. Задната стена на аквариума е аранжирана с тапет, илюстриращ речно дъно. На дъното му са подредени речни камъни с различна големина, които служат за укритие на рибите и речна растителност. Така изградено,съоръжението пресъздава най-достоверно естественото природно местообитание на главоча.
        Аквариумът ще бъде обитаван от 6 екземпляра от целевия вид главоч (Cottus gobio), предоставени от Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“- изпълнител на проекта.  Главочът е сладководна, дънна риба, която най-често обитава студени и богати на кислород реки и езера. Рибката достига дължина 10-12 см и тегло 20-25 грама. Тялото е голо и има голяма глава с два шипа. В Червената книга на България, главоча е определен като критично застрашен.