Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира публично обсъждане.

06 Юли 2021
На основание чл. 60, ал. 3 от Закона за защитените територии, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира публично обсъждане на изпълнението на плана за управление  на Национален парк „Централен Балкан.
Събитието ще се състои на 28 юли 2021 г. от 11.00 часа в Художествена галерия “Христо Цокев”, ет. 2, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 10, гр. Габрово, при спазване на действащите временни противоепидемични мерки.


С Отчета за изпълнението на целите, заложени в План за управление на Национален парк „Централен Балкан“, 2016 – 2025 г. може да се запознаете от ТУК. 

 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg