Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ ще разполага с ефективна техника за бързо гасене на пожари

21 Април 2023
Днес в Парковата дирекция бяха доставени и монтирани върху високопроходими автомобили два специализирани противопожарни модула. Те се състоят от автономна помпа за високо налягане, резервоар, макара с високонапорен маркуч и спомагателна помпа за зареждане на резервоар.

Оборудването е придобито в изпълнение на дейност „Превенция и борба с пожари и бракониерство чрез осигуряване на необходимата техника и оборудване“ по проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“ одобрен със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Предстои доставката и монтирането на още два специализирани модула. Служители от отдел „Контрол и охрана“ ще преминат през обучение за експлоатацията им.

Пожарите са основен негативен фактор, водещ до увреждане и загуба  на целеви природни местообитания. С придобиването на нова ефективна техника за бързо реагиране и гасене ще се подпомогне тяхното бързо достигане и овладяване.