Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Днес отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

21 Май 2024

На 21 май 2024 г. отбелязваме 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се включва в Европейския ден на „Натура 2000“ за пореден път.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, ще отбележи този ден в партньорство с НЧ "Васил Левски-1861г." – Карлово, с екоинициатива под надслов „Мисли еко, бъди еко“, която ще се проведе пред сградата на читалището на 23 и 24 май от 14-18 ч. На нея посетителите ще бъдат запознати със същността на „Натура 2000“, видовете защитени, тяхното предназначение и други теми, свързани с опазване на биоразнообразието на защитените територии и в частност на
Национален парк „Централен Балкан“.

Европейската комисия в партньорство с платформата Observation.org организира „Natura 2000 Day 2023 BioBlitz“ в 18 защитени зони в 18 държави членки на Европейския съюз. Европейският ден на „Натура 2000“ BioBlitz се провежда на 21 май, а България участва с територията на Националния парк „Централен Балкан“, която е определена за защитена зона по Директивата за птиците и по Директивата за природните местообитания.

Връзка  към информационната система на  мрежата "Натура 2000"