Екскурзии с водач в буковите гори на Национален парк „Централен Балкан“

09 Юли 2021
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ организира безплатни посещения с водачи в буковите гори, част от сериен обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
Планирани са три посещения през 2021 г. и три през 2022 г. Те ще бъдат с различна степен на трудност – ниска, средна и висока. Целта е да се даде възможност на по-широк кръг хора да се докоснат до кътчета от българската природа, получили международно признание.
През 2021 г. трите предвидени маршрута за запознаване с буковите гори на „Централен Балкан“ са:
  1. Местност Кордела – местност Костина (средна степен на трудност) – 28 август 2021 г.
  2. Екопътека „Видимско пръскало“ (лека степен на трудност) – 4 септември 2021 г.
  3. Местност Паниците – хижа „Рай“ (висока степен на трудност) – 11 септември 2021 г.
Всеки кандидат да се включи в някое от събитията трябва да попълни формуляр за участие, в който да посочи предпочитания/ предпочитаните от него маршрут/ маршрути. Коректно попълнения формуляр е гаранция за участие в подбора. За всеки маршрут е определен максимален брой на участниците, които ще бъдат избрани по определени критерии като поредност на подадения формуляр, информация за интересите и опита на кандидатите и др.
Формулярът за участие може да намерите тук.
Моля изпратете попълнения формуляр до 30 юли 2021 г. на електронна поща office@centralbalkan.bg или на адрес ул. „Бодра смяна“ №3, гр. Габрово 5300, за Дирекция „НП Централен Балкан“. За повече информация може да се обадите на тел. 0
886 09 06 58.
Не забравяйте да отбележите във формуляра дали ще бъдете придружавани от Вашите деца, а също и дали друг член на Вашето семейство е попълнил своята заявка за участие.
Избраните участници в преходите ще бъдат обявени на страницата на Парковата дирекция (www.centralbalkan.bg) на 5 август 2021 г.


Маршрут 1: Местност Кордела – местност Костина (средна степен на трудност) – 28 август 2021 г.
Този маршрут ще ни отведе от местността Кордела на западната граница на Национален парк „Централен Балкан“ до историческата местност Костина над с. Рибарица. Голяма част от маршрута преминава през северните части на резерват „Боатин“ – първият обявен резерват на територията на сегашния национален парк. По маршрута, под някой боатински бук ще имаме възможност да се запознаем с особеностите на горите в региона и защо дори ЮНЕСКО обръща внимание на защитата им.
Изходният пункт е гр. Тетевен – площада пред сградата на Община Тетевен. Часът, в който се събираме е 9:30. Часът на заминаване към м. Кордела, с. Дивчовото, с организирания от нас транспорт е 9:45. В края на прехода отново ще разчитаме на организиран превоз от м. Костина, с. Рибарица, до гр. Тетевен. Очакван час на връщане в Тетевен – 16:00 часа. За всички участници са осигурени сух пакет за обяд и вода. Транспортът и храната са безплатни за участниците в прехода!

Маршрут 2: Екопътека „Видимско пръскало“ (лека степен на трудност) – 4 септември 2021 г.
Този маршрут ще ни покаже част от долината на река „Пръскалска“ и ще ни отведе до погледната площадка срещу водопад Видимско пръскало. Част от маршрута навлиза в северните части на резерват „Северен Джендем“ – един от деветте резервата на територията Парка и част от българския компонент на серийния обект на световното наследство на ЮНЕСКО, опазващ най-представителните букови гори на Европа.
Изходният пункт е гр. Априлци, кв. Ново село – площада пред сградата на читалището. Часът, в който се събираме е 9:30. Часът на заминаване към ВЕЦ „Видима“ (кв. Видима, гр. Априлци) с организирания от нас транспорт е 9:45. Може да се включите директно и от паркинга пред ВЕЦ „Видима“ – часът на тръгване е 10:00. В края на прехода отново ще разчитаме на организиран превоз от ВЕЦ „Видима“ до центъра на гр. Априлци (кв. Ново село). Очакван час на връщане в Априлци – 15:00 часа. За всички участници са осигурени сух пакет за обяд и вода. Транспортът и храната са безплатни за участниците в прехода!

Маршрут 3: Местност Паниците – хижа „Рай“ (висока степен на трудност) – 11 септември 2021 г.
Разходката по най-популярния туристически маршрут в Национален парк „Централен Балкан“ ще ни отведе от курортната местност Паниците край гр. Калофер до подножието на най-високия водопад на Балканския полуостров – Райското пръскало (124,5 м). По-голямата част от трасето попада в границите на най-големия резерват на територията на Парка – „Джендема“. Пресичайки прохладните долини на Голяма и Малка Бъзовица и изкачвайки се през стръмната Рогачева гора ще имаме възможност да се запознаем отблизо с буковите гори, отличени от ЮНЕСКО. След пристигането на хижа „Рай“ и при желание на част от групата, ще има възможност за посещение и на водопад Райското пръскало.
Изходният пункт е гр. Калофер – площада пред сградата на читалището. Часът, в който се събираме е 8:30. Часът на заминаване към м. Паниците с организирания от нас транспорт е 8:45. Може да се включите директно и от паркинга в местността Паниците – часът на тръгване е 9:00. В края на прехода отново ще разчитаме на организиран превоз от Паниците до центъра на гр. Калофер. Очакван час на връщане в Калофер – 19:00 часа. За всички участници са осигурени сух пакет за обяд и вода. Транспортът и храната са безплатни за участниците в прехода!
Списък с избраните участници ще бъде публикуван в Интернет на адрес www.centralbalkan.bg, както и на фейсбук страницата на Парковата дирекция.

През 2017 г. най-съхранените и най-представителните естествени букови гори от деветте резервата на Национален парк „Централен Балкан“ са част от серийния транснационален обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО „Старите и първични букови гора на Карпатите и други региони в Европа“. С площ от близо 11 хил. хектара българският компонент е най-голям по площ сред общо 78, разпределени в 12 европейски държави.

Посещенията в горите на „Централен Балкан“ се реализират в изпълнение на дейност „3.02. Повишаване на осведомеността на местно и национално ниво“ по Проект LIFE PROGNOSES – „Укрепване защитата на стари и първични гори в Европа чрез акцентиране върху обекти от Списъка на световното наследство“ (LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe: Natural heritage, Outline, Synthesis and Ecosystem Services (Strengthening primary and old growth forest protection in Europe by capitalising on World Heritage sites) LIFE20 PRE/BE/00011).

Препоръчваме Ви за организираните преходи да си направите планинска застраховка!

English version
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg