Експерти от НП „Централен Балкан“ участваха в международна среща за „Възобновяемата енергия и биосферните резервати“

14 Септември 2017

Експерти от Национален парк „Централен Балкан“ участваха в работна среща за„Възобновяемата енергия и биосферните резервати“, състояла се от 11 до 13 септември в Биосферен резерват „Блисгау“, Германия.
Срещата беше организирана от Немската федералната агенция за опазване на природата, Програмата „Човекът и Биосферата“ на ЮНЕСКО, Министерството на околната среда и защита на потребителите на федерална провинция Саарланд и Биосферен резерват „Блисгау“. В нея участваха над 60 експерти и мениджъри, представители на биосферни резервати от целия свят.
 В програмата на форума бяха представени добри практики, свързани с производството на възобновяема енергия и  използването ѝ в рамките на биосферните резервати. Споделените добри практики са в контекста на приложенията за възобновяемата енергия, съвместими с Дневен ред 2030 за устойчиво развитие, както и със стремежа към развитие на екологосъобразни икономики с ниски въглеродни емисии, опазване на биологичното разнообразие и създаването на ползи за местното население.
Участниците от Парковата дирекция имаха възможност да обменят опит и в други сфери на управлението на биосферните резервати, които са от съществено значение за наскоро обявения биосферен резерват „Централен Балкан“.
Ще припомним, че на своята 29-а сесия (12-15 юни 2017 г., Париж), Междуправителственият координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО одобри кандидатурата на Националния парк и 5 от общините в региона (Карлово, Троян, Севлиево, Павел баня и Антон) за обявяване на биосферен резерват „Централен Балкан“ от нов тип, отговарящ на изискванията и принципите на Севилската стратегия.Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg