Експерт от Парковата дирекция участва в годишната среща на Европейската платформа за съвместно съществуване на хората с едрите хищници

11 Юни 2015

Експерт от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ бе поканен да участва във втората годишна среща на Европейската платформа за съвместно съществуване на хората с едрите хищници като част от делегацията на EUROPARC Federation – Федерацията на националните и природните паркове в Европа.
Платформата на ЕС за съвместно съществуване на хората с едрите хищници е обединение на организации, представляващи различни заинтересовани страни, свързани с опазването на едрите хищници. Тези организации са обединени около една обща мисия: „Насърчаване на начини и средства за свеждане до минимум, а когато е възможно и за пълното решаване, на конфликти, породени от сблъсъка на интересите на хората и съществуването на едрите хищници, чрез обмен на знания и опит и съвместна работа в отворена, конструктивна и взаимноуважителна среда“.
По време на втората годишна среща на Платформата, провела се в Брюксел, бяха дискутирани както нещата случили се в рамките на обединението през изминалата година, така и предстоящите през следващите месеци събития и срещи. От общо 12 точки в дневния ред сред особено оживено дискутираните теми беше проведената през април месец в Правец, България, първа регионална работна среща за Балканите и Карпатите в рамките на Платформата. Пиа Бучела – Директор на Дирекция „Природен капитал“ към Генераелна дирекция „Околна среда“ на ЕК определи срещата като изключително ползотворна, наситена с „конструктивно несъгласие“ между участниците и отговорила на много конкретни въпроси, касаещи популациите на едрите хищници в тази част на Европа. 

По време на срещата специално внимание бе отделено и на разработените от външен изпълнител комуникационна стратегия на Платформата и набор от често задавани въпроси за структурата и целите на Платформата, съпътствани от изчерпателни отговори. Представителите на част от организациите в обединението критикуваха избраните комуникационни канали и създаването на извадката от представители на всички заинтересовани от безпроблемното съжителство с едрите хищници страни. В резултата от преразглеждане на спорните моменти в Стратегията бяха намерени компромисни варианти, удовлетворяващи всички участници в Платформата.
В програмата на срещата бе отделено време и за представянето на първата брошура на Европейската платформа за съвместно съществуване на хората с едрите хищници. След одобрението и от страна на представителите на организациите-членки, брошурата ще бъде преведена и тиражирана на всичките 24 официални езика в ЕС.
Седем организации на заинтересовани страни са членове на Европейската платформа, чието сформиране бе инициирано от Европейската комисия преди повече от година. Това са Европейската организация на собствениците на земя (ELO – European Landowners’Organization), Съвместното представителство на финландските и шведските развъдчици на северни елени(Joint representatives of Finnish and Swedish reindeer herders), Европейската федерация на асоциациите за лов и опазване на природата (FACE – The European Federation of Associations for Hunting & Conservation), Международния съюз по лов и опазване на дивата природа (CIC – The International Council for Game and Wildlife Conservation), Международния съюз за защита на природата (IUCN – The World Conservation Union, European Union Representative Office), Световния фонд за дивата природа (WWF – Worldwide Fund for Nature, European Policy Office)и Федерацията на националните и природните паркове в Европа (EUROPARC Federation), в която от 2006 г. членува и Национален парк „Централен Балкан“.
Повече информация за Европейската платформа за съвместно съществуване на хората с едрите хищници може да намерите тук.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg