Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Забрана за движение по път път м. „Беклемето“ - х. „Дерменка“

29 Май 2023
Със Заповед на Директора на Дирекция "Национален парк Централен Балкан" се забранява движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път м. „Беклемето“ - х. „Дерменка“ от Приложение № 3.2.3. Пътища със свободен достъп и паркинги към тях в НП „Централен Балкан“, План за управление на НПЦБ, 2016-2025 г., във връзка с безопасното осъществяване на ремонтните и възстановителни дейности на път  м. „Беклемето“ -хижа „Дерменка“ съгласно Договор №97 МВ 6/02.08.2019 г., в срок от издаване на настоящата заповед до 25.06.2023 г. с изключение на:
  1. МПС-та на стопанисващите следните обекти: туристически заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“;
  2. МПС-та на служители на МВР, МО и Дирекция „НП Централен Балкан“ при изпълнение на служебните им задължения; 
  3. МПС-та със специален режим на движение;
  4. МПС-та, които се използват при осъществяване на ремонтните и възстановителни дейности по договора;