Започва изпълнението на проект за „Създаване на цялостен бранд на Биосферен парк „Централен Балкан“

09 Юли 2021
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ получи финансиране по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО за изпълнение на проект „Създаване на цялостен бранд на Биосферен парк „Централен Балкан“.
В рамките на проекта ще се разработи разпознаваема марка на разширения и преименуван през 2017 г. Биосферен парк. Марката ще допринесе за идентифицирането на местни продукти и услуги, както и за разграничаването им от техните аналози на пазара. Този бранд има за цел да даде възможност за завладяване на уникална пазарна ниша и създаване условия на местното население за осигуряване на дългосрочен и устойчив поминък. Проектът ще доведе до повишаване на публичността на Биосферния парк и идеите му, както и подкрепата от страна на местните общности.
Предвидените за изпълнение дейности по проекта са:
  • Организиране на конкурс за избор на лого/ слоган на бранд Биосферен парк „Централен Балкан“ с участието на асоциирани към ЮНЕСКО училища.
  • Регистриране на Бранда.
  • Провеждане на тематични срещи, насочени към производителите на храни и напитки и доставчиците на туристически услуги с цел изготвяне на критерии и механизъм за присъждане на Бранда.
  • Пилотно въвеждане на изработената система и връчване на Бранда на подбрани кандидати.
  • Организиране на събитие/ базар за промотиране на местни производители и доставчици на услуги, както и целите, резултатите и ползите от проекта.
  • Създаване на информационни материали.
Дейностите ще се реализират на територията на преходната зона на Биосферния парк – общините Карлово, Троян, Севлиево, Антон и Павел баня.
Срокът на изпълнение на проекта е 31 декември 2021 г., като одобрената сума възлиза на 16 хил. щатски долара.
 
На 29-та сесия на Междуправителственият координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – ICC), провела се в периода 12 – 15 юни 2017 г., е взето решение за обявяването на 4-ри български биосферни парка, в съответствие с изискванията и принципите на Севилската стратегия. Сред тях е и Биосферен парк „Централен Балкан“. Това решение направи възможно България да продължи участието си в Програмата, променила своя фокус от строгата природозащита към хармоничното взаимодействие между човека и природата. Повече за Биосферния парк прочетете тук.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg