Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Заселена е волиерата за едри грабливи птици в НП „Централен Балкан“

11 Май 2022
      Дирекция НП „Централен Балкан“ изгради площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в рамките на проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“. Основният целеви вид при изпълнение на дейността е белоглавият лешояд (Gyps fulvus). През XIX и началото на ХХ в. числеността на белоглавия лешояд в България е била в порядъка на 2 000 – 10 000 двойки. В този период видът гнезди по цялото протежение на Стара планина (вкл. и на територията на Националния парк) и Предбалкана.
       Шест белоглави лешояда на възраст между 3 и 7 год. са настанени във волиерата за едри грабливи птици в м. Шопов егрек, Парков участък „Тъжа“.  Птиците са дарени от различни зоопаркове – три от тях са от гр. Злин, Чехия, две са от Международния център за хищни птици – гр. Нюент, Англия, а шестата птица е излюпена в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани. Птиците са преминали период на адаптация във волиера в природен парк „Сините камъни“, поставени са им пластмасови и метални орнитологични пръстени, както и крилни марки.
      Белоглавите лешояди са настанени във волиерата за два месеца с цел адаптация към конкретният район и привличане скитащи лешояди, с надеждата след освобождаването им да останат и загнездят в района на Националния парк. Тяхното място ще бъде заето от други лешояди, които могат да бъдат освободени през 2023 г. За ритмичното на храна е осигурен фризер за съхраняване на месото.
       Монтирани са камери за мониторинг на птиците в съоръженията. Екип от експерти периодично посещават изградените съоръжения и извършват мониторинг чрез визуално наблюдение на района.
        В съседство на волиерата се намира площадка за подхранване на едри грабливи птици. На площадката се извършва периодично подхранване с продукти от кланици или животновъдни ферми и се регистрира наличието на мършоядни видове.
       Изградените съоръжения са регистрирани съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg