За 20-ти път отбелязваме Ден на парковете в България

27 Май 2019
На 28 май за 20 път отбелязваме Ден на парковете в България.  Традицията тръгва от 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите девет национални парка. Европейската федерация на националните и природни паркове EUROPARC обявява 24 май за Европейски ден на парковете, а през 1999 г., Генералната Асамблея на Европейските паркове го обявява официално за „Ден на парковете“. С решение на Министерството на околната среда и водите през същата година – 1999-та, за Ден на парковете в България е определена датата 28 май.
Този ден привлича общественото внимание към значението на националните и природните паркове - територии, обявени с цел  да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност.
Национален парк „Централен Балкан“ е един от трите национални парка на България. Обявен е на 31 октомври 1991 г. като „народен“, прекатегоризиран е в „национален“ на 15 октомври 1999 г. Целта е да се опазва за обществото уникалната природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък.
Горите, водите, характерната линия на хоризонта са сред отличителните черти на защитената територия. Впечатляващо е разнообразието на видовете, намерили дом и убежище в дивата планина. В „Централен Балкан“ са установени 1 689 вида папратовидни и семенни растения; 45 вида водорасли; 238 вида мъхове; 337 вида макромицети/гъби, от които 57 ядливи. Обитатели на парка са 2366 вида и подвида безгръбначни животни. Гръбначните животни са 307 вида, сред които 3 вида риби – балканска пъстърва, лешанка и главоч, 9 вида земноводни, 15 вида влечуги, 220 вида птици и сред тях 123 вида гнездящи, 60 вида бозайници.
Като национален парк той е съществен елемент от Националната екологична мрежа. Същевременно в годините след своето обявяването, защитената територия печели сериозно международно признание. През 2017 г. най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на „Централен Балкан“, са включени в европейския сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. През същата година - на 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – ICC), е взето решение за обявяването на Биосферен парк „Централен Балкан“, като един от четирите български биосферни парка, отговарящи на изискванията и принципите на Севилската стратегия.
От удостояването си през 2009 г. и до днес, Национален парк „Централен Балкан“ е единствената българска защитена територия получила Европейска диплома за защитени територии като знак за съхранена природа и добро управление.
28 май е ден и на Национален парк „Централен Балкан“. Благословена от природата земя, съхранена през вековете и до днес от хората, които мислят, милеят и се грижат за нея.
 
Информация за Националния парк ще намерите на е-адрес: www.centralbalkan.bg
 
 
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg