Избрани са участниците в екскурзиите с водач в буковите гори на Национален парк „Централен Балкан“

05 Август 2021
Избрани са участниците в организираните от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ безплатни посещения с водачи в буковите гори, част от сериен обект от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
Припомняме, че са планирани три организирани посещения през 2021 г. и три през 2022 г. Те ще бъдат с различна степен на трудност – ниска, средна и висока. Целта е да се даде възможност на по-широк кръг хора да се докоснат до кътчета от българската природа, получили международно признание.
През 2021 г. трите предвидени маршрута за запознаване с буковите гори на „Централен Балкан“ са:
  1. Местност Кордела – местност Костина (средна степен на трудност) – 28 август 2021 г.
  2. Екопътека „Видимско пръскало“ (лека степен на трудност) – 4 септември 2021 г.
  3. Местност Паниците – хижа „Рай“ (висока степен на трудност) – 11 септември 2021 г.
 
Списъците с избраните участници може да намерите тук:

Местност Кордела – местност Костина
Екопътека „Видимско пръскало“

Местност Паниците – хижа „Рай“

Посещенията в горите на „Централен Балкан“ се реализират в изпълнение на дейност „3.02. Повишаване на осведомеността на местно и национално ниво“ по Проект LIFE PROGNOSES – „Укрепване защитата на стари и първични гори в Европа чрез акцентиране върху обекти от Списъка на световното наследство“ (LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe: Natural heritage, Outline, Synthesis and Ecosystem Services (Strengthening primary and old growth forest protection in Europe by capitalising on World Heritage sites) LIFE20 PRE/BE/00011).

Препоръчваме Ви за организираните преходи да си направите планинска застраховка!
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg