Изложба показва архитектурните проекти от конкурса на Национален парк „Централен Балкан“

13 Октомври 2015

В Централния дом на архитекта в София, изложба представя проектите, участвали в конкурса за проектиране на „Посетителски интерпретативни центрове  в Национален парк „Централен Балкан“. В експозицията могат да се видят проектите на 12-те участници в конкурса, обявен от Парковата дирекция. Представени са творческите виждания за два посетителски центъра, единият е разположен в м. Дановска поляна, а другият – в м. Светицата. Откриването на изложбата в понеделник събра архитекти от екипите, участвали в конкурса, творци от гилдията, членове на журито, ръководители на Съюза на архитектите в България,  представители на Дирекция „Национален парк  „Централен Балкан“ – възложител на конкурса.
С приветствие се обърна към присъстващите домакинът на проявата – арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България и заяви готовността на САБ да партнира с Парковата дирекция, както чрез участие на архитектите в решаването на творчески задачи, свързани със защитената територия, така и с предоставяне на възможности за популяризиране на проектите с изложби в страната и в чужбина. Генчо Илиев, изпълняващ длъжността директор на Националния парк, представи значимостта на „Централен Балкан“ за Националната екологична мрежа и в международен аспект – като член на единната Европейска мрежа от зони под специална защита НАТУРА 2000 и носител на Европейската диплома за защитени територии на Съвета на Европа.  Арх. Илко Николов – зам. председател на САБ и председател на журито, благодари на участниците в конкурса, че са приели предизвикателството да творят в див и естествен свят. Журито счита, че резултатите от конкурса са много добри, има сериозни и впечатляващи попадения. Майсторлъкът  в случая е да се съчетае в единство творческото въображение и природната среда, подчерта арх. Николов и добави, че ще е добре да се реализират проектите- победители и да има още такива конкурси.

Наградени бяха победителите в двата раздела на конкурса. Посетителски интерпретативен център в м. Дановска поляна: УЗУНОВ ПРОЕКТ ООД, Габрово – първа награда,  УОНДЪРБЪРД единство с природата, София – втора награда и АТМ ЕООД, София – трета награда.
Посетителски интерпретативен център в м. Светицата: колектив „ХЕМУС“, София – първа награда, колектив „ФОРМТУУЛ“, Габрово – втора награда и ВИДИ АРХ ООД, Казанлък – трета награда.
На победителите – честито!
Още за конкурса ще намерите на е-адрес: https://plus.google.com/+visitcentralbalkannet _competition/posts

 Конкурсът за Проектиране на „Посетителски интерпрeтативни центрове в Национален парк „Централен Балкан“ се организира чрез Проект  DIR 5113325-12-109„Централен Балкан – парк за всички“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“. Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg