Изменение на Решение № 83 00- 1/07.07.2020г. на Директора на ДНПЦБ за откриване на конкурс

21 Юли 2020

С Решение № 83 00- 2/20.07.2020г. на Директора на ДНПЦБ, поради допусната техническа грешка в документацията за участие по открития конкурс за предоставяне на право за извършване на туристически дейности/услуги „Демонстриране на традиционно отглеждане на овце, говеда и/или коне в животновъден заслон за домашни животни в м. Розинска мандра и паша на животните в района, Парков участък „Клисура“, Национален парк „Централен Балкан“ е изменено Решение № 83 00- 1/07.07.2020г. за откриване на същия.
 

Във връзка с направеното изменение на Решение № 83 00- 1/07.07.2020г. е удължен срока за подаване на предложения за до 16:00 часа на 31.07.2020г. включително.
 

С пълния текст на Решение № 83 00- 2/20.07.2020г.  и направеното изменение в документацията за участие в конкурса може да се запознаете тук.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg