ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на Дирекция НП Централен Балкан

30 Ноември 2012

Случи се:
На 27 и 28 ноември т.г., в Национален парк Централен Балкан се проведе мониторинг на кафявата мечка, като част от масирания мониторинг на вида в Средна Стара планина и Средна гора. Служители на Парковата дирекция преминаха по 18 маршрута, разположени изцяло в защитената територия и 4 погранични маршрута, реализирани съвместно с представители на ловните и горските стопанства.
Директни наблюдения на кафява мечка в рамките на двата дни не бяха регистрирани, но по 12 от маршрутите присъствието на вида е установено по следи от лапи и нокти, остатъци от хранителна дейност, лежанки и козина. Събран е и ДНК материал. Резултатите от есенния мониторинг потвърдиха засилената активност на мечките в този период, като основната хранителна база на вида сега са буковите жълъди.
Ще припомним, че за първа година, за подпомагане на данните от мониторинга се използва и фотонаблюдение. За целта  предварително бяха поставени 16 фотокапана по маршрутите от мониторинга в седемте паркови участъка. Фотоустройствата са регистрирали присъствие на кафяви мечки на две места. Заедно със снимките и видеоклиповете с мецаните, фотокамерите за заснели и редица други представители на дивата фауна - кошути, диви свине, вълк.(виж Галерия)
 
Масираният мониторинг на вида се провежда за трета поредна година и е в изпълнение на Плана за действие за кафявата мечка. През настоящата година, териториите за мониторинг са Западни Родопи, районът на Смолян и Средна Стара планина. Очакванията са след анализа на резултатите да се определи броя на индивидите на една територия, на база покритие на територията, едновременност на наблюденията и математически анализ. 
             
Първо представяне на Проект „Централен Балкан – парк за всички” организира за журналисти Дирекция „Национален парк Централен Балкан”. Пресконференцията ще се проведе на 3 декември (понеделник) 2012г., от 11 часа в Централния офис на Парковата дирекция в Габрово, в залата на Учебно-информационния център.
Проектът е одобрен със Заповед на Министъра на околната среда и водите, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”   www.opе.moew.government.bg
Проектът е на стойност над 55 млн. лв. и е изготвен на основание Закона за защитените територии, Наредбата за разработване на планове за защитени територии и Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан” 2001 – 2010 г.” Периодът на действие и етапите на изпълнение са разположени във времето от 2 юли 2012 г. до 31 март 2015 г. Бенефициент на проект „Централен Балкан – парк за всички” е Дирекция „НП Централен Балкан”. 
           
Общественият консултативен съвет към Дирекцията на Национален парк Централен Балкан ще проведе работна среща на 4 и 5 декември в гр. Карлово. Основната тема в дневния й ред е представяне на Проекта „Централен Балкан – парк за всички”.
По време на работната среща, членовете на Съвета ще бъдат запознати и с напредъка по другите проекти, изпълнявани от Парковата дирекция, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. ” 
Ще припомним, че Общественият консултативен съвет бе учреден на официална церемония на 30 ноември 2010г. в София и в него са включени представители на заинтересовани за развитието и бъдещето на Националния парк страни, демократично избрани чрез открит обществен процес.
 ****************
Знаете ли, че:
Днес – 30 ноември, е Андреевден. В народния празнично-обреден календар този празник се свързва с представата за прехода от есен към зима. Някъде го наричат още и Едреевден, тъй като тъй като от този ден, малко по малко – колкото просено зърно, денят започва да расте, да наедрява. 
В някои райони на България, З0 ноември е и ден на мечката, Мечкинден. В домакинстватаварятцаревица и я прехвърлят през комина, като викат: "На ти, мечко, варен кукуруз, да не ядеш суровия и да не ядеш стоката и човеците".
 
Очаквайте в следващия бюлетин:
·        актуални новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg