Информационен бюлетин на Д НП Централен Балкан

26 Октомври 2012

Случи се:
Пристигна нов обитател във волиерата за белоглави лешояди
Нов обитател има във волиерата за адаптация на белоглави лешояди, бъдещи заселници в НП Централен Балкан. Младата птица кацна на 24 октомври по обед на летище София с редовен полет от Франкфурт. Посрещната е от екип на Сдружение „Зелени Балкани” и транспортирана до волиерата, където се присъединява към седемте лешояда, пристигнали от Испания през август тази година.
Белоглав лешояд

Лешоядчето е  женско, излюпено на 3 април т.г. в Зоопарка Allwetterzoo Munster, Германия – съобщи за Дирекцията Елена Кметова, ръководител на Проект „Завръщане на лешоядите в България”. От зоопарка решили да не задържат напълно здрава птица и въпреки многото рискове, предпочитат да й дадат шанс за живот в дивата природа, в рамките на Проекта. Любопитно е, че  към гостенката проявили интерес както лешоядите във волиерата, така и седем от освободените по-рано лешояди, които долетели, за да се запознаят. Лешоядчето ще прекара зимата в клетката, където ще се адаптира към околните условия.

Понеделник - 29 октомври, е важен ден за белоглавите лешояди на Централен Балкан. Тогава ще бъде маркирано лешоядчето, пристигнало от Франкфурт, а от волиерата за адаптация в Централен Балкан ще бъде освободен лешоядът Спартакус. Точно в 10 часа, в центъра на с. Тъжа, четиригодишната женска Спартакус, маркирана с PVC пръстен и крилометки K2U,  ще полети в небето над Централен Балкан от ръцете на своите кръстници и осиновители – фирма „Унитемп” ООД.
Това е последното за годината освобождаване на лешояди в рамките на Проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278.
За повече информация:
Елена Кметова – ekmetova@greenbalkans.org; 0885219557
*******************
Знаете ли, че:         
Парк „Централен Балкан” става на 21 години
На 31 октомври, Парк „Централен Балкан” навършва 21 години. Обявен е през 1991 година като „народен парк”, след приемането на Закона за защитените територии е прекатегоризиран в „национален”.  Съгласно Чл. 18 от Раздел ІІ на Закона,за национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Националните паркове се управляват с цел поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението.
През годините Национален парк „Централен Балкан” се утвърди като основен елемент в Националната и Европейската (НАТУРА 2000) екологични мрежи. Неговото опазване е съществен принос на България към Европейската природозащитна политика.
От 2003 г. Паркът е член на Европейската мрежа защитени територии PAN Parks. Централен Балкан  е първият и единствен в България носител на Европейска диплома за защитени територии - престижна награда на Съвета на Европа. Удостоен е с нея на 21 октомври 2009 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа, като признание не само за качеството на защитената територия, но и за ефективността на системите за защита и управление на място.
Повече за Националния парк ще научите на е-адрес: www.centralbalkan.bg
 
Очаквайте в следващия бюлетин:
·        актуални новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg