ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 03 май 2010

05 Май 2010
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
на Дирекция НП Централен Балкан
--------------------------------------------------
3 май 2010 г.
 
Екипът на Д ”НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” Ви пожелава светли празници в месеца за защита на природата и годината на биологичното разнообразие!
 
 
Случи се:
   Европейският информационен център «Европа Директно» - Габрово обявява Регионален конкурс за най-оригинално био пано, изработено от лечебни растения и природни материали „Лечебните растения на Балкана – европейско богатство”.
 
   Той се организира със съдействието на: Национален парк “Централен Балкан”, Природен парк „Българка”, Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина”, на Регионалните инспекторати на образованието в Габрово и Ловеч и Областния управител на Ловешка област.
 
 
ЗАЩО СЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРСЪТ?
    Както вече многократно напомняме 2010 година е обявена за Международна година на биоразнообразието. В тази връзка Европейски информационен център Европа Директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата планира редица дейности, за да даде гласност на усилията на Европейските институции в борбата за опазване на значимото биоразнообразие на планетата. Една от тях е настоящият конкурс за Био-пано.
Целта на конкурса е да провокира интерес у младите хора към богатството на растителни и животински видове в България, за да се научат да ги познават и опазват.
 
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
 
Регионален обхват: Деца и ученици от Габровска и Ловешка област.
Възрастови граници: В конкурса имат право да участват деца и ученици до 8 клас, разделени в две възрастови групи:
·      Деца от детските градини (групово участие на трета и четвърта група);
·      Ученици от 1 до 8 клас;
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ
Допускат се творби, изработени от следните материали: сушени билки, семена, шишарки, кора от дървета и други природни материали, като задължително условие е, при събирането им да не е увредено дървото или защитеното растение. Използваните билки трябва да растат в региона на Централен Балкан. Допуска се спомагателните материали да не отговарят на горните условия.
Размерите на паната трябва да са формат А3 или А4, изработени върху картон за рисуване или друг носител, който позволява залепването му върху твърда картонена основа.
Организаторите на конкурса са осигурили предварително картонените основи, които от 10 май могат да се получат от офиса на Габровската търговско-промишлена палата.
 
Творбите трябва да са съпроводени от:
1.     Наименование на творбата;
2.     Послание на автора, свързано с темата на конкурса и международната година на биоразнообразието (не повече от 10 реда печатен текст);
3.     Кратко описание на използваните билки и възможности за тяхното приложение (не повече от 15 реда печатен текст);
4.     Име на автора (не важи за груповото участие), училище/ детска градина, клас/група, лице за контакти, адрес, телефон, е-mail.
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ
 Паната следва да се представят най-късно до 11.06.2010 г.:
За Габровска област:
Офиса на Европейския информационен център Европа Директно към Габровската търговско-промишлена палата
Гр. Габрово, ул. Брянска, 30 (Дом на техниката)
 
За Ловешка област
Регионален инспекторат по образованието
гр. Ловеч; ул. „Търговска” 43; етаж 10
Иваничка Буровска – тел.: 068/ 603 806
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР:
ü   Оригиналност на идеята;
ü   Яснота на посланието;
ü   Съответствие с темата и фокуса на конкурса – „Опазване на биоразнообразието”;
ü   Художествена стойност.
 
На 20.06.2010 г. в Етнографски музей “Етъра” в Габрово по време на празника “Еньовден в Етъра” ще бъде открита изложба от участващите в конкурса творби от Габровска област, а на 26.06.2010 г. на Айдушкото сборище край Троян ще бъде открита изложба от участващите в конкурса творби от Ловешка област. 
 
КАКВИ ЩЕ СА НАГРАДИТЕ?
Във всяка възрастова група за Габровска и Ловешка област ще се раздадат следните награди:
·      Първо място – предметна награда на стойност до 60 лв.
·      Второ място – предметна награда на стойност до 40 лв.
·      Трето място – предметна награда на стойност до 20 лв.
 
Творбите на победителите във всяка възрастова група ще участват в национална изложба на 24.06.2010 г. в гр. София – в Представителството на Европейската комисия в България.
Сред индивидуалните победители от училищата от двете области ще се определи един участник, който ще получи и голямата награда – пътуване заедно с учител/ родител до София за откриване на националната изложба в Представителството на ЕК.
Всички участници ще получат грамоти за участие и информационни материали, свързани с биоразнообразието.
Освен тези награди, имената на победителите ще станат известни на широката публика, тъй като техните творби ще бъдат популяризирани чрез:
- включване в обща национална брошура с наградените творби;
- публикуване на снимки на творбите на интернет сайта на Европа Директно Габрово и на мрежата „Европа Директно” в България
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
С участието си в конкурса кандидати се съгласяват с настоящите условия:
1. Представената творба става собственост на Европа директно Габрово.
2. Европа директно Габрово има право да използва самата творба, нейни фото репродукции и снимки от организираните публични мероприятия, свързани с конкурса, при организиране на други събития на центъра, в информационни материали или за разпродажба с благотворителна цел.
 
За справки и информация:
5300 Габрово, ул. Брянска, 30 (Дом на техниката)
Европейски информационен център Европа директно при ГТПП
Ганка Бакалова, Радинка Кубатова
Тел.: 066 80 31 42, 80 41 83.
e-mail:            europedirect@chamber-gabrovo.com
 
 
Очаквайте в следващия бюлетин:
o           актуални новини
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg