ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 12 март 2010

08 Юни 2009

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
на Дирекция НП Централен Балкан
----------------------------------------------

12 март 2010 г.


Случи се:

Готова е Образователната програма „Паркът като класна стая” за 2010 година. Под мотото „Приключения сред дивата природата”, програмата включва две инициативи – С рейнджър в Централен Балкан” и „Да се запознаем – Национален парк Централен Балкан”. Първата инициатива дава възможност при посещение в защитената територия да бъдете придружени от служител на дирекцията – парков охранител, който ще ви разкаже за интересните места по избран от вас маршрут и за обитателите в планината. Теренните преходи са разчетени в рамките на еднодневни излети. Втората инициатива „Да се запознаем – Национален парк Централен Балкан” представя образователни форми и интерактивни дейности – беседи, практически занимания, състезания, игри, прожекции на филми. Проявите са тематично обвързани с датите от природозащитния календар и целят да подпомогнат дейностите за отбелязването им, както и да информират детската и младежка аудитория за тях.
Генералната асамблея на ООН обяви 2010-а за Международна година на биологичното разнообразие и тя протича под патронажа на ЮНЕСКО, организацията занимаваща се с този важен за оцеляването на планетата проблем в рамките на своята програма “Човек и биосфера”. Мотото на започналата световна кампания по този повод е “Биоразнообразието е живот, биоразнообразието е нашият живот”. Голяма част от образователните ни инициативи са свързани с тази тема.
Надяваме се, че нашите предложение ще допринесат за разнообразяване на природозащитното образование в учебните заведения.
През месец март можете да се включите в следните инициативи:
1.    В Учебно-информационния център към Централен офис Габрово по случай Световния ден на водата 22 март, от 13.00 и 14.30 ч. ще бъде изнесена беседа и ще се прожектира филм „Живите реки”. Учениците ще бъдат запознати с глобалните и местни проблеми по отношение на водата, начините за пестене на този природен ресурс и усилията на международната общност за популяризиране на идеята, че водата е най-скъпоценния дар, жизненоважен за нашия живот през всеки един ден.
На учителите, които биха искали да разнообразят своята работа, предлагаме посещение чрез сайта на МОСВ на интернет адрес http://www.teachers4energy.eu/, където могат да намерят образователен пакет за активно обучение, включващ в себе си и темата „Малки капки – голяма загуба на вода”, подходяща за отбелязване на Световния ден на водата.
2.    На 19 март в Информационен център „Звездица” в село Розино ще бъдат представени две теми:
•    Животните в НП „Централен Балкан”
•    Растенията в НП „Централен Балкан”
     Пълният текст на Образователната програма, маршрутите, темите, дейностите и как може да заявите участието си в тях може да намерите на административния сайт на Парковата дирекция – www.centralbalkan.bg, страница Образование, меню Паркът като класна стая.

Знаете ли, че:
 На 22 март, природозащитната общност ще отбележи Световния ден на водата.
Той се отбелязва по решение на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Обявен е през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. Резолюцията отчита, че в наши дни важността на водните ресурси не се оценява достатъчно. В резултат на това все повече страни изпитват остър дефицит на вода. В резолюцията се апелира за осъзнаване на връзките, които съществуват между икономическото развитие на света, отделните страни и опазването на природните екосистеми, за отношение към водата като икономическо благо и за по-голямо участие на обществеността при подготовката на програмите за управление на водните ресурси.
С този ден, посветен на водата, се цели да се увеличи информираността на обществеността и привлече внимание към проблемите, свързани с водата на планетата.
Сред тях е и факта, че повече от 1 милиард души по света нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. Проблем, който все още е чужд на хората от двете страни на Балкана, благодарение и на Националния парк.
Национален парк „Централен Балкан” е сред уникалните живи богатства на България, както с изключителното си биологично разнообразие, така и заради своята жизненоважна роля като източник на вода. Билото на Стара планина представлява главната водоразделна линия на Черноморския и Беломорския водосборни басейн. На север - към Дунав и Черно море, тръгват реките Вит, Осъм и Росица, на юг – към Егейско море, се устремяват Тополница, Стряма и Тунджа. Дълбокият карст регулира подземното подхранване на реките, а обширните стари гори допринасят за водозадържането. Площите на водосборните басейни на реките от Черноморския и Беломорския водосборни басейни в територията на Парка са съответно 352 кв. км и 343,4 кв. км.
Средногодишният обем на водата, формираща се на територията на НП Централен Балкан, е 460 млн. куб. м. В сухи години тя спада до 290 млн. куб. м, а в средно влажни години се повишава до 530 млн. куб. м. Водите имат добри качества и представляват значителна част от запасите на питейна вода в България.
Басейните на реките, разположени високо по южния склон на парка, са малки и стръмни и с голям воден отток. На много места някои от реките образуват високи прагове и живописни водопади (пръскала). Тези природни забележителности привличат силно не само естествоизпитатели, но и туристи и хора на изкуството.
“Райското пръскало” е най-високото в България. Водите му скачат от 1 600 м. надморска височина, спускат се шеметно близо 125 м и се разбиват в подножието на Райските скали, северно хижа “Рай” в резерват “Джендема”. Сред известните с внушителната си дива красота водопади са още и “Карловското пръскало”, “Сувачарското пръскало, “Кадемлийското пръскало”, “Сучурум”, “Пръскалото”, “Бабското пръскало” и др. Езерото Саръгьол - с незначителни размери, се намира в Калоферската планина под върховете Голям и Малък Купен.
Хората край парка са дълбоко свързани с природните му богатства и сред тях - с водата. “Вода тича по бели камъни” в бита, в народните песни и приказките. Човешкият живот минава край нея – река търсят преселниците, вода завърта тежкия мелничен камък, пак тя движи чарковете, моми и момци се залюбват на извора. Водениците, тепавиците, валявиците, водните стругове не навсякъде са само спомен. И там, където предприемчивия дух ги е превърнал в атракция, те пазят своята сила – да ни връщат към началото, когато зависимостта ни от водата е била определяща в избора на дом и на занаят.
Днес, тази зависимост все по-силно напомня за себе си. И предупреждава: Природата няма да остане дълго заложник на човешката недалновидност.
Да съхраним Национален парк “Централен Балкан” днес, означава да запазим непресъхващ извора за благото на нашите деца утре.

Очаквайте в следващия бюлетин:
•    информация за Световния ден на водата
•    участие на Дирекцията в дните, посветени на Чудомир;
•    новини

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg