ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 22 октомври 2010 г.

22 Октомври 2010
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
на Дирекция НП Централен Балкан
--------------------------------------------------
 
22 октомври  2010 г.
 
Случи се:
 
Парковите служители разселиха 25 000 еднолетни балкански пъстървички в реките на националния парк. Рибките са пуснати в реките Заводна, Стара Рибарица, Костина и Боатинска в Тетевенския парков участък, по горното течение на р. Черни Осъм и Жидов дол в Троянския парков участък, в реките Багарещица и Пръскалска в парков участък Стоките. 
Ще припомним, че балканската пъстърва е защитен вид в националното законодателство, застрашен вид в Европа, а популацията в парк Централен Балкан е с национално значение за опазването на вида.
 
Утре, 23 октомври, служители на „Крафт фуудс България” АД посвещава на грижа за националния парк. В доброволческата акция ще участват 50 човека, които заедно с двама паркови служители ще освежат туристическата инфраструктура по интерпретирания маршрут „Царичина”. Със свои средства доброволците са закупили бои, лакове, четки и др., с които ще подновят лаковото покритие на информационните табели и съоръжения, както и на масите и пейките в местата за почивка по екопътеката. С напътствията на парковата охрана, служителите на „Крафт фуудс България” ще опреснят и лентовата маркировка по трасето на маршрута.
Ще припомним, че „Крафт фуудс България” АД е филиал на корпорацията "Крафт фуудс" и е производител и дистрибутор в България на добре познатите марки за кафе и шоколадови изделия като "Якобс", "Нова Бразилия", "Милка", "Своге", "Морени", "Сушард" и "Тоблерон".
 
Последната работна среща на Парковата дирекция с представители на заинтересовани от развитието и управлението на Национален парк Централен Балкан страни е насрочена за средата на другата седмица. За участие в нея са поканени кметовете на общините и председателите на общинските съвети. Срещата има консултативен характер и цели да обсъди политиката на Парковата администрация относно необходимостта, условията и възможностите за взаимодействие и сътрудничество с общинските органи на управление и да избере представители на общинската власт в бъдещия Обществен консултативен съвет. До сега, в предварителните срещи с ключови фигури, в информационните срещи в общините и срещите със заинтересованите страни са участвали над 700 души.
Общественият процес се осъществява в рамките на Проект „Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от Националната екологична мрежа”, изпълняван от Фондация „ТАЙМ” в партньорство с Парковата дирекция. Финансиран е от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е да предложи на национално ниво модел на управление с участие на заинтересованите страни на елемент от Националната екологична мрежа, който е едновременно защитена територия и защитена зона по Натура 2000. Специфичните цели са да се въведе модел на управление с участие на заинтересованите страни в Централен Балкан, осигуряващ редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на заинтересованите страни в процесите на вземане на решения и да се тества модела чрез открит публичен процес на разработване на дългосрочна визия за управлението на Централен Балкан - политическа основа за следващите Планове за управление и развитието на региона
 
 
 

 

 

     Очаквайте в следващия бюлетин:

 

 

 

 

o           актуални новини
 
   
 


Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg