ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 28 май 2010

28 Май 2010

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
на Дирекция НП Централен Балкан
--------------------------------------------------
28 май 2010 г.

Случи се:

        От 1 до 3 юни на посещение в Национален парк Централен Балкан идва д-р Флеминг Улф-Хансен от Natural England. Той е специалист по възстановяване на местообитания на ниво ландшафт в северозападната част на Обединеното кралство, като в процеса на работа се е убедил, че все още има много да се работи в посока на установяване на допустимите граници при използването на екосистемни услуги.
        Целта на цялото пътуване на д-р Улф-Хансен, част от което е в България, е да се открият добри примери  как екосистемния  подход е ползван още при първоначалното разработване на проекти, както и как може да се осигурят  повече ползи за обществото като цяло
        В Парков участък – Калофер д-р Улф-Хансен ще се срещне с местни фермери, включително и такива,  които са получили субсидии от под мярка „Пасторализъм” и   стопанисват предоставените им площи по устойчив начин. Предвидено е посещение на пасища в Националния парк.
         Интерес за д-р Хансен представляват и туристическите услуги, предоставени от местни хора.

       На 23 май в севлиевския парк „Черничките” се проведе детско-юношески празник „В света на приключението”. За пореден път в него Парковата дирекция участва с познавателни интерактивни игри, включващи разпознаване на по-значими видове от българската флора и фауна. Това бе и задачата, с която малчуганите се справяха по време на този своеобразен открит зелен урок, за да получат частта от пъзела, който трябваше да сглобят в края на състезанието.
       Освен на Международната година на биоразнообразието, представянето на Националния парк бе посветено на две важни дати от природозащитния календар - 22 май - Международният ден на биоразнообразието и 24 май – Европейският ден на парковете.
       Инициатор на състезанието е клуб „Изследовател” в Габрово, а в празника се включиха и РПУ – Севлиево, РУПБ – Севлиево, Медицински комплекс «Акта Медика», Детска галерия «Възел».

          От 1 до 5 юни ще се проведе първото «Пътуващо училище», от поредицата станали традиция. Децата са от Начално училище «Св. Св. Кирил и Методий» в гр. Трояни и ще преминат по маршрут гр. Троян – с. Шипково – м. Богоя – х. «Васильов» - х. «Коман» – с. Терзийско – гр. Троян.
         Експерти от дирекцията ще ги придружават и чрез интерактивни игри ще ги запознаят с биологичното разнообразие на Националния парк и правилата за поведение в него.
         Новост за тази година е участието на учениците в обявения от Европа Директно – Габрово конкурс на тема «Лечебните растения на Балкана – европейско богатство».
 

Знаете ли, че:

5 юни е Световен ден на околната среда и се провежда под егидата на програмата на Обединените нации за околна среда

    С обединителния призив: „Една Планета, едно бъдеще – да съхраним биоразнообразието” Програмата на Обединените нации за околна среда Ви кани да станете съпричастни към отбелязването на най-големия световен ден за позитивни действия, свързани с околната среда!

    Световният ден на околната среда се отбелязва в цял свят от 1973 г. по решение на Конференцията на ОН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, Швеция, през 1972 г. На този форум е приета Декларация за околната среда – първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята.
   Световният ден на околната среда е ден, в който всеки трябва да стане „зелен” и да предприеме действия за запазване на планетата за бъдещите поколения – от децата в училище до населението на дадена община и от всеки отделен човек до многонационалните корпорации.
   Световният ден на околната среда 2010 г. е посветен на неотложната нужда от по-добро управление на световното биоразнообразие и екосистеми. Въпреки обнадеждаващите резултати от направеното по света, видовете продължават да изчезват с най-високото темпо, познато досега и това все повече се свързва с човешката дейност. Неслучайно ОН със специална резолюция обяви 2010 г. за Международната година на биоразнообразието.
   През 2010 г. стремежът е хората да бъдат мобилизирани за дейности с широк обсег за запазване и популяризиране на биологичното разнообразие – засаждане на дръвчета в училища, почистване на зелените площи в общините, пътувания за наблюдения на птици, изложби, национални зелени кампании и много други.
   Световен домакин на празненствата за Световния ден на околната среда на 5 юни 2010 г. е Руанда, в която се намира 25% от биоразнообразието на Африка.

         Под егидата на Европейската комисия - Зелена седмица от 1 до 4 юни

„Биоразнообразието е нашият живот” е мотото на Зелената седмица за 2010 г., организирана под егидата на Европейската комисия.

    По традиция, в рамките на седмицата Европейската комисия организира най-голямата годишна конференция посветена на европейската политика за околна среда.
    Основните теми, които ще се  дискутират по време на 30-те сесии на конференцията, са състоянието на биоразнообразието и природата в Европа и света, ползите, които те носят, ежедневният натиск върху тях от човешката дейност, добри практики и решения за намаляване на загубата на биоразнообразие. Специално внимание ще бъде отделено на политиките на ЕС за опазване на биоразнообразието и природата след 2010 г., икономическите аспекти на биоразнообразието, екосистемните услуги и Натура 2000.
    В тридневната конференция се очаква да се включат около 3800 представители от европейските институции, бизнеса и индустрията, неправителствени организации, местни власти, научни и академични среди.

              Как България ще отбележи Световния ден на околната среда

    По традиция проявите за деня се координират от Министерството на околната среда и водите и неговите поделения в страната. Централната проява за празнуването на деня е хепънинг в Южния парк на столицата, на 5 юни, от 11 ч. Събитието е част от Националната информационна кампания на МОСВ по повод Световния ден на околната среда под надслов „Обичам природата – и аз участвам”. Целта е да се инициира отговорно поведение на хората срещу замърсяването на природата с отпадъци. Под това мото ще се състоят разнообразни инициативи в цялата страна.
 
                                                      Как да се включите

    Вие можете да организирате почистване на квартала, да призовете съседите да престанат да използват найлонови торбички, да засадите дърво, а още по-добре – да организирате и колегите или съучениците си в това начинание, да ходите до работа или училище пеша, да стартирате кампания за рециклиране … възможностите са безкрайни.

    Регистрирайте своята инициатива на официалната страница на Световния ден на околната среда 2010 г. : www.unep.org/wed/2010/english/aroundtheworld.asp .

      Дирекцията на Национален парк Централен Балкан във връзка със Световния ден на околната среда и Зелената седмица провежда Дни на отворените врати на ДНП, както в Централен офис – Габрово, така и в офисите на парковите участъци в градовете Троян, Рибарица, Калофер, Павел баня, Сопот, Априлци.
    Присъединете се към Световния ден на околната среда 2010 г., обвържете Вашата загриженост за планетата с всекидневни действия за нейното съхранение!
 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg