ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 29 ноември 2010

29 Октомври 2010

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
на Дирекция НП Централен Балкан
--------------------------------------------------

29 октомври 2010 г.

Случи се:

Кметът на Община Априлци - Младен Пелов, ще представя общинските власти в Обществения консултативен съвет към Дирекцията на парка, така решиха участниците в работната среща, проведена на 27 октомври в Троян. На срещата бяха поканени председателите на Общинските съвети и кметовете на общините от крайпарковия регион като заинтересовани от развитието и управлението на Национален парк Централен Балкан страни. Нела Рачевиц – директор на Парковата администрация, представи пред участниците философията на проекта „Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от Националната екологична мрежа”, в чиито рамки тече процесът за създаване на Обществения консултативен съвет. Директор Рачевиц подчерта, че целта на тези срещи е да се постигне съгласие къде и как може Парковата дирекция да си партнира с различните заинтересовани страни, като припомни, че във връзка със световните процеси се променя и политиката, свързана с околната среда. Адаптирана към реалната ситуация, днес темата „дива природа” се разглежда в контекста на признаване и подпомагане на дивата природа. Сериозна част от провежданите срещи на различните заинтересовани страни е участниците да изберат свой представител за член на Обществения консултативен съвет. Създаването на Съвета в този момент е много важно, предвид стъпката, която предстои – актуализирането на Плана за управление на Национален парк Централен Балкан за период от нови десет години, припомни директор Рачевиц. Очакванията са, че в рамките на Обществения консултативен съвет ще бъде постигнато съгласие какво трябва да се случва в Националния парк през следващите 40-50 години. И това съгласие ще бъде оформено в Дългосрочна визия за управлението на Парка. Затова е от съществено значение членове на Съвета да са наистина заинтересовани личности, които работят добре заедно.
В хода на разговорите бяха обсъдени и въпроси, свързани с хижите в НП и проблемите, които създава неизяснената за много от тях собственост, чия е грижата за природните атракции извън защитената територия, липсата на единно туристическо предлагане за региона – няма единна маркетингова стратегия, проблеми с офроуда, състояние на пътищата до НП и др.
В края на срещата, участниците избраха за представител на общинските власти в Обществения консултативен съвет д-р Младен Пелов – кмет на Община Априлци.
Както вече писахме, Проект „Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от Националната екологична мрежа” стартира през м. март м. г. и се изпълнява от Фондация „ТАЙМ” в партньорство с Парковата дирекция. Финансиран е от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е да предложи на национално ниво модел на управление с участие на заинтересованите страни на елемент от Националната екологична мрежа, който е едновременно защитена територия и защитена зона по Натура 2000.

На 27 октомври т. г. бяха отворени вратите на адаптационната волиера край с. Манолово, в района на Националния парк. Във волиерата общо се отглеждат 10 птици, от тях на свобода са вече осем. Всички белоглави лешояди са маркирани с жълти PVC марки, закрепени за двете им крила, с комбинация от черни букви и цифри, които се виждат добре в полет или когато птицата е кацнала. Всяка птица носи и жълт пластмасов пръстен с номер еднакъв с този на крилната марка. На две от птиците от волиерата край Манолово са поставени и радиопредаватели, които помагат да се проследи тяхното движение и разселване на свобода.
В същия ден, освен в Централен Балкан, координирано бяха пуснати лешояди на още три места – в природен парк Врачански Балкан, природен парк Сините камъни и край Котел. Общият брой на пуснатите на свобода птици в четирите района на Стара планина е 26. Белоглавите лешояди са осигурени от Фондацията за консервация на лешоядите, Майорка, Испания; Зоопарка в Злин, Чехия и Фонда за дивата флора и фауна.
Централната медийна проява в рамките на координираното пускане на лешоядите се състоя в Сливен, където бе проведен първият Фестивал на белоглавия лешояд.
Освобождаването на лешоядите се извършва в рамките на проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България”, финансиран от Финансовия Инструмент за Околна Среда (LIFE+) на Европейската Общност. Проектът стартира през тази година и ще приключи до 31.03.2015 г. Част от дейностите по проекта ще бъдат изпълнени на територията на Националния парк.
    Ще припомним, че Проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски видове лешояди в България” цели намаляване на въздействието от преките и непреките заплахи върху едрите лешояди в България. Освен възстановяването на популациите на Белоглавите лешояди (Gyps fulvus) в Стара планина, проектните дейности целят и създаване на благоприятни предпоставки за връщането на Брадатите Лешояди (Gypaetus barbatus) и Черните Лешояди (Aegypius monachus), като гнездящи видове в България. Проектът прилага най-добрите практики при консервацията на лешоядите в управлението на зоните от Натура 2000, както и мерки за създаване на положително отношение към лешоядните птици, чрез подпомагане на екотуризма и природосъобразното земеделие.

Втори ден в района на Националния парк продължава визитата на Виола Ковач, мениджър, отговорен за запазената марка във Фондация PAN Parks. Целта е проверка на съществуващите и потенциалните места, обозначаващи членството на Централен Балкан в организацията за опазване на европейската дива природа PAN Parks, на туристически маршрути и дейности. Акценти в програмата й са посещения на предприемачи в областта на туризма - бизнес партньори на Фондацията и Парковата дирекция, екопътеки в защитената територия - „Бяла река” в калоферския парков участък и „Видимско пръскало” край Априлци, среща с Нела Рачевиц - директор на Парковата администрация, за обсъждане на идеи, предложения и проекти. Проверката завършва в неделя.
Преди да дойде в Централен Балкан, Виола Ковач посети със същата мисия и Национален парк Рила – вторият в България сертифициран PAN Park.

   Очаквайте в следващия бюлетин:
-  актуални новини
 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg