Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

12 Ноември 2020

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан.

Срок и място за подаване на предложенията за участие - до 16:30 часа на 30.11.2020 г. - лично, чрез упълномощен представител (съгласно нотариално заверено пълномощно)  или по пощата до  Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово, на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3.


Пълната информация можете да намерите ТУК

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg