Литературен конкурс „Мими Праматарова“ 2020

11 Май 2020
Национален доверителен екофонд
Дирекция на "Национален парк Рила" 
Фондация "Екологичен форум плюс"

ОБЯВЯВАТ
за четеринадесета поредна година
Национална награда за природозащита
Мими Праматарова 2020


ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА
На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда
Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.
Крайният срок заизпращане на литературните произведения е 25.05.2020 г.
Наградите ще се обявят на 05.06.2020
Информацията за конкурса е на интернет адреси:
http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/
http://ecofund-bg.org

Формуряр за участие
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg