Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

05 Юли 2018
Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.  Парковите експерти наблюдават целево двата вида поради високия им природозащитен статус. Находището на скален пелин е единственото, описано за Стара планина. Видът е установен през 2008 г. от служител на  парка. В Червената книга на Р България скалният пелин е описан като застрашен вид.
По време на мониторинга са установени и други растителни видове с висока консервационна значимост – петниста тинтява, еделвайс, жълт планински крем.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg