Национален парк „Централен Балкан“ става на 24 години

20 Октомври 2015

Конкурс и Ден на отворените врати са посветени на годишнината
 
Национален конкурс „Централен Балкан – с очите на младостта“ 2015 обяви Парковата дирекция в чест на предстоящия 24-и рожден ден на Националния парк. Конкурсът е в три категории – изобразително изкуство, приложно изкуство, сувенири и цели да популяризира красотата и разнообразието на дивата природа в защитената територия, видяна през погледа на младите творци. В Дирекцията вече пристигат творби на участници от цялата страна. Имената на най-добрите ще бъдат обявени на 30 октомври, в навечерието на рождения ден на Парка, в сайта на ДНП www.centralbalkan.bg.
Награждаването на победителите ще се състои на 6 ноември, в Художествената галерия „ Христо Цокев“ в Габрово.
З0 октомври (петък) е обявен и за Ден на отворените врати. Тогава Централният офис на Дирекцията в Габрово предлага панорама на научно-популярни филми, представящи деветте резервата и Парка и забавни игри и викторини с много приятни изненади.
 „Централен  Балкан“ е създаден на 31 октомври 1991 г. и е един от трите национални парка в България. Той се утвърди като важен елемент в Националната екологична мрежа, стана четвърти в Мрежата и първи в България сертифициран член на Европейската мрежа от защитени територии PAN Parks (Protected Areas Network). От 2006 г. Паркът е член на Федерация EUROPARC, а през 2008 г. е обявен за защитена зона в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивата на Европейския съюз за опазване на дивите птици.
Европейската диплома за защитена територия от Комитета на министрите на Съвета на Европа дадена през 2009 г. е сериозното признание за международната значимост на Парка, за неговите забележителни природни богатства, културно-историческо наследство, традиционни социално-икономически дейности и добро управление. Той е в „индикативния" списък на обекти на България, които могат да бъдат предложени за включване в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, след оценка на международните експерти на организацията. Вече тече и процедура за включване на резерватите на „Централен Балкан“ в Европейския сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО – „Букови гори – общо наследство на Европа“.
На 14 октомври т.г., специализираният състав на Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ одобри актуализирания План за управление на Национален парк „Централен Балкан“. Предстои внасянето му за одобрение в Министерския съвет.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg