Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

На 21 и 22 юли, служители на Дирекция "Национален парк Централен Балкан" взеха участие в УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ

25 Юли 2023
Мероприятието протече при засилен интерес към Националния парк, като всички желаещи можеха да се запознаят със същността на
Парка и функциите на Парковата дирекция, както и да се възползват от предоставените информационно-образователни материали, така и от служителите, които бяха на разположение за въпроси. Изключителна активност, в това отношение, проявиха децата и младежите. Служителите на Дирекцията имаха възможността да споделят опит и с други представители на организации, свързани с управлението и опазването на околната среда.

Целта на УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ е да предостави пространство за споделяне опита и идеите на организации, проекти и фирми, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда. Провокиране на дискусии, стимулиращи по-широкото прилагане на добрите еко-практики на местно, регионално и национално ниво. Чрез дебати се цели вдъхновявение към действие за промяна на нагласите в обществото и отговорно отношение към околната среда. УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ създава възможности за представяне на една цялостна визия на устойчивия и здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата и творческото себеизразяване.