Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС).

14 Май 2024
Европейската комисия в партньорство с платформата Observation.org организира „Natura 2000 Day 2023 BioBlitz“ в 18 защитени зони в 18 държави членки на Европейския съюз. Европейският ден на „Натура 2000“ BioBlitz се провежда на 21 май, а България участва с територията на Националния парк „Централен Балкан“, която е определена за защитена зона по Директивата за птиците и по Директивата за природните местообитания.
Във връзка с това Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, с партньорството на НЧ „Васил Левски -1861“ – гр. Карлово, организират инициатива под надслов „Мисли еко, бъди еко“. Тя ще се проведе на 22 и 23 май от 14 -18 00 ч., в сградата на читалището. Ще бъдат поканени всички заинтересовани страни от местната общност.