Нов местен офис отвори врати в Априлци

30 Октомври 2015

Служителите от Парков участък „Стоките“ на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ влизат в нов офис в навечерието на 24-тата годишнина от създаването на защитената територия. Обектът бе тържествено открит на 29 октомври, в присъствието на Георги Терзийски – зам. областен управител на област Ловеч,  представители на общинската власт в Априлци, журналисти, служители на Парковата дирекция и гости. Празникът бе съпроводен с водосвет, сърдечни приветствия, официално връчване на ключовете от обекта и нескрито одобрение от съвременното решение на сградата и качественото ѝ изпълнение. Местният офис е част от административната инфраструктура на Парковата дирекция. Той е преустройство на съществуваща сграда и облагородяване на прилежащо пространство. Разпределението на основните и помощни помещения осигуряват условия за работа на служителите в Парков участък „Стоките“, вкл. и съвместна дейност с местната общност – ползватели на природни ресурси, педагози, природолюбители, представяне на експозиции и др. Прилежащото на офиса пространство е облагородено с алеи, навес за автомобили и място за отдих - изградени с дървена пергола, дървени маси и пейки.
Изграждането на обекта е част от дейностите по Проект „ Централен Балкан – парк за всички“. Изпълнител е „Р и Р ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ООД, София.
В процес на завършване са и два други местни офиса - в Павел баня и Калофер, с изпълнител „Обединение паркови офиси 2015“, ДЗЗД, София.
Изготвен е и проект за строителство на местен офис за ПУ „Тетевен“ в с. Рибарица, Община Тетевен. Неговото изграждане ще се осъществи след осигуряване на необходимото финансиране в следващи години.
Строителството на обектите – местни офиси на ПУ „Стоките“, ПУ „Тъжа“ и ПУ „Калофер“, както и проектирането на местен офис за ПУ „Тетевен“, се изпълнява в рамките на Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg