Номинацията на буковите гори се внася днес в Секретариата на ЮНЕСКО

29 Януари 2016

Днес, в секретариата на ЮНЕСКО в Париж, постоянният представител на Република Австрия в организацията ще внесе официалното номинационно досие за разширяването на съществуващия сериен обект на световното природно наследство „Първичните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Европа“. Това потвърди Анна Коваровик от екипа на Института по екология в Клагенфурт, Австрия, който координира процеса по номинирането. Досието е било подписано едновременно от упълномощените представители в ЮНЕСКО на партниращите страни в ранния следобед на 27-ми януари в Центъра за световно наследство.

В окончателния вариант на досието – над 400 страници, името на разширявания обект е „Първичните букови гори на Карпатите и други региони на Европа“. Принос към разработването имат експерти от 11-те държави, които предлагат територии за включване в серийния обект. А самото предложение включва нови 67 компонента, което означава, че при успешна номинация, броят на всички части на обекта ще бъде 83! Това го прави най-големият по площ, обхват и разнообразие сериен обект от Списъка на световното природно наследство.
Официалното внасяне на досието е резултат от дълъг процес на идентифициране на представителни територии от дванайсетте региона на разпространение на бука в Европа, на многостранни срещи за изграждане на партньорство, на разработване на формуляри за включването на компонентите в индикативния списък към Конвенцията за световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. От 20 - в началото на процеса, днес партньорите са 13 – 3 от тях – Украйна, Словакия и Германия, вече част от серийния обект, а други 10 – Австрия, Албания, Белгия, България, Полша, Румъния, Словения, Испания, Италия и Хърватия, присъединяващи се сега.
Вековните букови гори, заемащи над 29 хиляди хектара, са една от емблемите на Национален парк „Централен Балкан“. Тези от тях, включени в 9-те резервата, попадащи в Парка, са българската номинация за серийния обект. Те не само имат необходимите характеристики и ценност – представителни, вековни, с високо биоразнообразие, но налице е и управленски механизъм, който да гарантира опазването им, произтичащ от строгия им законов статут и контролен орган в лицето на Дирекцията на Националния парк – базисно изискване за включване в престижния списък.
В началото на месец март 2016 г. ще има яснота дали досието е пълно и необходимо ли е представянето на още информация. В периода август – септември 2016 г. ще се състоят мисиите на независимите експерти на Международния съюз за защита на природата (IUCN), които на терен ще проверят стойността на предложените компоненти. Графикът предвижда посещението в България да включва 3 теренни дни. След представянето на докладите на експертите от теренните посещения и изтичането на срока за корекции и допълнения на предложенията, следва Комитетът за световното наследство към ЮНЕСКО да вземе решение за разширението на съществуващия обект. Очакваният срок за това е средата на 2017 г.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg