Обръщение на Генчо Илиев - Директор Д"НП Централен Балкан"

31 Октомври 2016

Скъпи приятели, съмишленици, колеги,
Днес се навършват 25 години от обявяването на Парк „Централен Балкан“. Това е повод да се обърна към всички вас с благодарност за свършеното и  за подкрепата.  
През тези години Национален парк „Централен Балкан“ се утвърди като важен елемент в Националната екологична мрежа, спечели международен престиж, а чрез него и признание за България и за държавната политика за опазване на природата. Паркът даде добър пример за отстояване на управленски политики. Но не самоцелни, а базирани на многобройни проучвания на различните характеристики на защитената територия и региона, отчитащи основната цел – опазване на дивата природа, но и потребностите на местните хора и на обществото като цяло.
Със свой принос за утвърждаването и развитието на Парка през годините с нас бяха много хора и институции. Учените – с научния  принос, учителите – с природозащитното образование, служители в администрациите на местно и централно ниво –  с подкрепата за нашите проекти , съмишлениците, които с доброволен труд свършиха много работа. С тяхна помощ, капацитет и воля ние намираме адекватни решения на различните ситуации.
Благодаря на членовете на двата консултативни съвета към Дирекцията – научният и общественият, на научните институти, на неправителствените организации, на туристическите дружества и на  младите хора за участието им в десетки доброволчески кампании. 
Обръщам се с благодарност и към колегите от Министерството на околната среда и водите, за тяхната не само методическа, а и чисто човешка помощ и разбиране.
И не на последно място искам да благодаря на вас, скъпи колеги. Защото, ако за „Централен Балкан“ се говори с уважение и респект, то това се дължи в много голяма степен на вас – екипът на Парковата дирекция – ръководителите, експертите, служителите паркова охрана.
За вашия труд , всеотдайност и упоритост  при управлението и опазването на територията на парка е моята дълбока благодарност. Нека заедно да съхраним могъщия Балкан, древната планина –природното съкровище на България, наследството на нашите деца.
Честит празник!

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg