Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Обява за конкурс на длъжност младши експерт в отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

03 Април 2023
Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ гр.Габрово на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № РД - 61/03.04.2023г. на директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Младши експерт в Дирекция „Биоразнообразие контрол и охрана“, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ в направление информационно-образователни и интерпретативни програми; провеждане на туристически и масови прояви; съвместни дейности със собственици и ползватели в НПЦБ, образователни структури, партньорски, научни, творчески, културни институции, дейности свързани с връзките с обществеността и заинтересованите групи, публикуване и оповестяване на официална информация.


С пълния текст на обявата и изискуемите докумети за кандидатстване може да се запознаете от ТУК.