Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Оповестен е Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове

02 Октомври 2023
На основание текст от чл.72, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс и Заповед № РД-270/26.09.2023 г. на Директора на ДНПЦБ, е оповестен  Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ – 2023 г.
           
Пълния текст на Плана и приложенията към него можете да намерите 
тук.