Оповестен е проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.

21 Януари 2020
Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2020 г.
Планът се изготвя в съгласие със Закона за защитените територии и има за цел да организира поддръжката и регулацията на тревни местообитания в НП „Централен Балкан“ чрез въвеждане на успешни практики за паша на селскостопански животни и сенокос, като същевременно създава условия за устойчив поминък на местното население. В него са регламентирани вида и броя на селскостопанските животни, които могат да пасат в пределите на Парка, местата и периодите за паша, начинът и периодите на добиване на сено, процедурата за достъп до този ресурс на стопаните и др.
С пълния текст на проекта на Годишния план за пашата и ползването на сено за 2020 г. може да се запознаете от тук.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg