Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Оповестен е проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

22 Март 2024
Със Заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г. Планът се изготвя в съгласие със Закона за защитените територии и има за цел да организира поддръжката и регулацията на тревни местообитания в НП „Централен Балкан“ чрез въвеждане на успешни практики за паша на селскостопански животни и сенокос, като същевременно създава условия за устойчив поминък на местното население. В него са регламентирани вида и броя на селскостопанските животни, които могат да пасат в пределите на Парка, местата и периодите за паша, начинът и периодите на добиване на сено, процедурата за достъп до този ресурс на стопаните и др.
С пълния текст на проекта на Годишния план за пашата и ползването на сено за 2024 г. може да се запознаете от тук.
В периода 1 – 10 април Парковата дирекция ще организира среща със заинтересованите страни за представяне на Годишния план за пашата и ползването на сено в НП „Централен Балкан“, 2024 г. Точният ден, начален час и мястото на срещата предстои да бъдат уточнени.