Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Оповестен е проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове

30 Август 2023
На основание текст от чл.72, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс и Заповед № РД-204/23.08.2023 г. на Директора на ДНПЦБ, е оповестен проект на Годишен план за ползване на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ – 2023 г.
            Вашите писмени предложения и възражения можете да изпращате в срок до 23.09.2023 г. включително на е-mail: office@centralbalkan.bg

Пълния текст на Плана и приложенията към него можете да намерите тук.