Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Оповестен е проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

23 Април 2024
Със заповед на директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“ за 2024 г.

Планът се изготвя в съответствие със Закона за защитените територии и има за цел да регулира и администрира ползването на лечебни растения на територията на Национален парк „Централен Балкан“, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и видове, където се извършва събирането, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

С пълния текст на проекта на Годишния план за ползване на лечебни растения за 2024 г.  може да се запознаете от тук