Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Отбелязваме Седмицата на гората от 4-ти до 10-ти април 2022 г

06 Април 2022
Традиционно в България, цялата първа седмица на месец април се отбелязва като Седмица на гората. За 2022 г., мотото на Кампанията е „АЗ ОБИЧАМ ГОРАТА!”.
     Горите – естествени и вековни, са сред най-ценните съкровища на Национален парк „Централен Балкан”. Те заемат 56 на сто от територията, голяма част от тях са строго защитени с включването им в резервати. Близо ¾ от тях са букови. Със средна възраст от 133 г., те са едни от най-обширните, компактни и относително неповлияни от човешка дейност букови масиви в Европа. Освен бука, в тези гори се срещат обикновен габър, обикновена леска, балканският ендемит планински явор, черен и червен бъз, шестил, лавровишня, тис, смърч, ела и тревисти растения като лудото биле, дебрянката, светликите, лазаркинята. Дъбовите гори заемат по-малка площ. В тях преобладава обикновеният горун, наричан още зимен дъб, срещат се дребнолистна липа, хиркански клен, мъждрян, а сред тревите – влакнеста чубрица, кукуряк, кандилка, снежно кокиче. Обикновеният смърчи обикновената ела определят облика на иглолистните и смесените гори. И двата вида са много високи дървета – достигат над 50 м.
     Интересни са горите от бяла мура – вид, срещан само на Балканския полуостров. Находището по северните склонове на връх Вежен е единствено в Стара планина и най-северното в Света.
     Столетните буки, явори, мури и ели са естествена жизнена среда за стотици растения, дом и убежище на много животни. Сред тях голям брой са редки и защитени видове. Най-популярна е кафявата мечка– символ на Парка. Срещат се също благороден елен, дива свиня, вълк, златка, лисица, язовец, дива котка, прилепи. От земноводните ще видим дъждовника, планинската водна жаба, жабата-дървесница, а от влечугите най-често – медянката и смока-мишкар. Сред безгръбначните, широко разпространени в буковите гори са алпийският сечко, рядката лилава върбова пеперуда, горските мравки. Най-видимо е присъствието на птиците.
     Тук ще чуем или видим дроздове и синигери, горска дърволазка, горска зидарка, жълтоглаво и червеноглаво кралче, сокерица, както и редки видове като пернатоногата и врабчовата кукумявка, белогърбият кълвач.

     Най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ -  „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“ са  част от европейския сериен обект на световното наследство на ЮНЕСКО - „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg