Отговор на поставен въпрос по обществена поръчка

16 Май 2014
Отговор на постъпил въпрос по обществена поръчка с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” - Позиция 1- „Ремонт и възстановяване на път кв. Видима-местност „Мазането“; Позиция 2– „Ремонт и възстановяване на път местност „Заводна”-хижа „Вежен” ; Позиция 3– „Ремонт и възстановяване на път „Беклемето”- хижа „Дерменкая“ ; Позиция 4 – „Ремонт и възстановяване на път с.Тъжа – местност „Смесите” – хижа „Тъжа”,

в изпълнение на  Проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.

Отговорът на зададен въпрос може да видите тук от или от раздел Администрация/Управление/Обществени поръчки.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg