Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Открита процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“

12 Април 2024
ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ 
 
Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-1/11.04.2024 г. откри процедура за възлагане чрез конкурс:
 
ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ
В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък КалоферНационален парк Централен Балкан
 
Място и време за получаване на документацията за участие:  Документацията за участие може да се получи от Централен офис на Дирекция „НП Централен Балкан”, на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа; в офиса на Парков участък  „Калофер“ с адрес гр. Калофер, ул. „Калифер войвода“ № 33, както и от сайта на Дирекция „НП Централен Балкан“ www.centralbalkan.bg – (Управление /Паркова дирекция/ Обяви, конкурси, поръчки / Търгове, възлагания).
 
Срок и място за подаване на предложенията за участие – до 16:00 часа на 29.04.2024 г . лично, чрез упълномощен представител (съгласно нотариално заверено пълномошно)  или по пощата до  Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово, на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3.
 
Място, дата и час за разглеждане на предложенията: 30.04.2024 г.  от 11:00  часа, в  сградата на Дирекция „НП Централен Балкан”, с  адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, ет. 3, заседателна зала


Приложимите документи може да намерите тук.